oktober 2, 2023

Ontdek Zuid Beveland

Welkom op de site van Zuid Beveland

De Bestrijding en aanpak van een boomziekte door de BTL Bomendienst

Voor de bestrijding en aanpak van een boomziekte zet de BTL Bomendienst haar expertise op doeltreffende wijze in. De essentakssterfte is een ziekte die voor de behandeling specialistische kennis vereist. De ziekte veroorzaakt in heel Nederland problemen en gevaarlijke situaties. Maar  het is ingewikkeld hier een effectieve behandeling voor uit te zetten. De aanpak van BTL Bomendienst van de essentakssterfte is een voorbeeld van hun succesvolle werkwijze.

Efficiënte en genuanceerde aanpak

De behandeling van de essentakssterfte is lastig om dat het moeilijk is vast te stellen hoe ziek een boom is. Een es kan door de essentakssterfte binnen een korte tijd afsterven en een gevaar worden voor de omgeving. Maar er zijn grote verschillen van de ziekte op de bomen. Wat bij de een dodelijke ziekte is, is bij de andere es veel minder schadelijk. De vatbaarheid voor de ziekte wisselt dus sterk. Het is dus zonde van de bomen om rigoureus bomen waarbij de ziekte is geconstateerd meteen te verwijderen. BTL Bomendienst kiest voor een genuanceerde aanpak. Centraal hierbij is een zelf ontwikkeld wetenschappelijke monitoringstechniek. Een velddiagnose op DNA-niveau wordt uitgewerkt naar een concreet beheeradvies met mogelijke effectieve beheermethoden. 

BTL Bomendienst werkt voor de behandeling van een bomenziekte samen met experts van wetenschappelijke instituten in het binnen- en buitenland. Ook als een diagnose van een boomziekte  niet mogelijk is wordt gezocht naar het type ziekte of aantasten. Hiermee garandeert BTL Bomendienst een goede ondersteuning met effectieve adviezen. De essentakssterfte is maar een van de vele boomziektes en boomaantastingen die BTL op deze manier weet te behandelen.